top of page
  • Firat Yilmaz

DEMİRLEME KOMUTLARI

Demirleme işlemi duruma göre tek demir veya iki demir birlikte atılarak yapılır. Demirin funda veya vira işleminde zincirin gerginlik durumu, kaç kilit zincirin suya verildiği veya güverteye alındığı, zincirin yönü ve demirin durumu köprüüstüne rapor edilir. Zincirin yönü pruva 12 kabul edilerek saat yönleri veya gemi yönleri (iskele baş omuzluk) baz alınarak söylenir. Örneğin saat 3 yönünde veya sancak baş omuzluğa kumanda ediyor, denir. Gerginlik durumu ise demir boşta, yarı deste veya tam deste terimleri ile ifade edilir. Teknolojinin gelişmesiyle kolaylık sağlayan bazı elektronik cihazlar da üretilmektedir. Örneğin kaç kilit zincirin verildiğini veya alındığını gösteren köprüüstündeki zincir sayıcı (chain counters) bunlardandır.Gemicilikte elektronik cihazların yalnızca yardımcı olarak kabul edilip gözleme dayalı bilginin esas alınması temel kuraldır. Ayrıca demir işlemleri esnasında görevli personel arasında kullanılan bazı terimler mevcuttur.

Bu işlemler esnasında kullanılan komutların ve terimlerin görevli personel tarafından bilinmesi elzemdir. Bu terim ve komutlar şunlardır:

Alesta fero (stand by for the anchor): Demirin atılmadan önce fundaya hazırlanması için verilen komuttur.

Funda (let go the anchor): Irgat kastanyolasını gevşeterek demirin kendi ağırlığıyla hızlı bir şekilde suya bırakılması için verilen komuttur. Demirleme için Türk denizcilik geleneklerinde “bismillah funda” komutu kullanılır.

Vira (heave): Irgatı çalıştırıp demiri denizden almaya başlamak için verilen komuttur. Demirin vira edilmesinde vira demir/vira bismillah (heave up the anchor) ifadeleri kullanılır.

Kaloma (pay out/slack away): Demir zincirinin boş bırakılması ve denize verilmesini veya denize verilen zincir uzunluğunu ifade eder. Rüzgâr, akıntı ve derinliğe bağlı olarak kaloma miktarı derinliğin 3 ila 5 katı olacak şekilde ayarlanır. Demirlenecek yerin derinliği arttıkça verilecek kaloma miktarı da artar.

Aganta (avast): Zincir veya halatın kısa bir süre için vira-mayna işleminin durdurularak beklemek için verilen komuttur.

Apiko (apeak): Demirin deniz dibi ile temasının kesilmeden öncesini, ağırlığının zeminde olduğunu ifade

eder. Demir dipten ayrılmak üzeredir.

Salpa (short stay): Demirin zeminle olan bağlantısının kesilerek ağırlığının zincire bindiğini ifade eder.Demirin ağırlığı ırgatın üzerine biner.

Akova (awash): Demir memesinin mayna edilirken deniz suyu ile temas ettiğini veya vira edilirken sudan

tamamen kopmak üzere olduğunu ifade eder.

Abosa (avast): Viranın durdurulması ve demirin bosaya vurulup bir süre beklenmesi için verilen komuttur.

Suga (tighten/serew): Kastanyolanın sıkılarak zincirin akmasını önlemek veya kaloma vermeyi durdurmak için verilen komuttur.

Hayboci (heave aback): Demirin ırgat üzerinden makine gücüyle mayna edilerek yavaşça denize verilmesidir.

Deste etmek (bar taut): Halat veya zincirin gergin duruma gelmesidir. Tam deste (deniz dibi ile temasının kesilmeden hemen öncesi), deste ve yarı deste olmak üzere üç aşaması mevcuttur.

Demir taraması (hold the anchor/flounder/drag the anchor): Demirin tutunduğu zeminden ayrılarak gezmesidir. Sabit bir noktadan alınan (radar veya gözle) kerteriz veya derinlik değişimi takip edilerek tespit edilir.

14 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Marin Motorlar

Marin uygulamalarda motor ve sistemleri, kara taşıtlarından bazı farklılıklar gösterir. Bunları kabaca şu şekilde sıralayabiliriz: 1 - Yelkenli teknelerde genel olarak kullanılan motor dizel motordur.

KAPTANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Kaptan, bir gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran kimseye denir. Ticaret gemilerinde kaptan genellikle üçüncü şahıslara karşı donatanın yasal temsilcisi durumundadır. Kaptanın yetkileri: 1.İdari y

BOSA TUTMAK

Bosa halatı demir zinciri ile ırgat arasına yerleştirilerek, zincirde biriken yükü koç boynuzlarına aktarmak için kullanılır. Ucunda bosa kancası bulunur ve ırgata sürekli olarak gereksiz yük binmesin

Comments


bottom of page